Kapef.

Księgowość
Podatki
Finanse

Skup się na swoim biznesie.
Księgowość zostaw nam.

Doradztwo biznesowe

  • Rozliczanie projektów pod kątem zyskowności i marży
  • Controlling i budżetowanie
  • Sporządzanie analiz ekonomiczno-finansowych
  • Wycena przedsiębiorstw
  • Modelowanie biznesowe i finansowe (przygotowywanie analiz, symulacji, planów i prognoz)
  • Przygotowywanie i weryfikacja modeli finansowych
  • Opracowywanie biznes planów oraz studiów wykonalności
  • Pośrednictwo w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego (kredyt, leasing, pożyczka)