Kapef.

Księgowość
Podatki
Finanse

Skup się na swoim biznesie.
Księgowość zostaw nam.

Audyt

  • Badania rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych
  • Badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych
  • Badania i przeglądy śródrocznych sprawozdań finansowych
  • Badania pakietów konsolidacyjnych, sporządzonych według różnych standardów rachunkowości
  • Audyt projektów i programów unijnych
    Audyt projektów finansowanych ze środków publicznych
  • Realizacja wybranych procedur audytorskich
  • Projekty due-diligence
  • Badania planów połączenia lub przekształcenia spółek